W sprawie:
zmiany Uchwały Nr XVI-48/2012 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 4 czerwca 2012 roku dotyczącej reorganizacji Miejskiego Zakładu Oczyszcania

Data uchwały:
2012-09-19

Numer uchwały:
XIX-74/2012

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia