W sprawie:
przyjecia przez Radę Miejską w Wołominie stanowiska w sprawie realizacji zadania przez Województwo Mazowieckie pod nazwą "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 635 - ul. Geodetów na odcinku od ul. Nowa Wieś do ul. Łukasiewicza w m. Wołomin

Data uchwały:
2013-01-23

Numer uchwały:
XXIII-11/2013

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia