W sprawie:
zbycia udziału w nieruchomości przy ul. Sasina Nr 25

Data uchwały:
2013-02-20

Numer uchwały:
XXIV-26/2013

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia