W sprawie:
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn.: " Strefa usługowo - produkcyjna w rejonie ulic Geodetów i Łukasiewicza w Wołominie"

Data uchwały:
2013-03-20

Numer uchwały:
XXV-35/2013

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
Po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego