W sprawie:
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wołomin

Data uchwały:
2013-03-20

Numer uchwały:
XXV-37/2013

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
Po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego