W sprawie:
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wołomin

Data uchwały:
2013-05-22

Numer uchwały:
XXVIII-62/2013

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 1 lipca 2013 roku