W sprawie:
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wołomin na lata 2013-2032

Data uchwały:
2013-08-30

Numer uchwały:
XXXI-75/2013

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia