W sprawie:
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2032

Data uchwały:
2013-10-09

Numer uchwały:
XXXII-91/2013

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia