W sprawie:
nadania nazw ulic w miejscowości Stare Grabie - Perłowa, Baśniowa, Zakątek

Data uchwały:
2013-10-09

Numer uchwały:
XXXII-94/2013

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mzowieckiego