W sprawie:
wyrażenia zgody na przystąpienie gminy Wołomin do współpracy w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Warszawskim Obszarze Funkcjonalnym ..........

Data uchwały:
2013-11-20

Numer uchwały:
XXXIII-104/2013

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia