W sprawie:
zmiany uchwały Nr XXVII-41/2013 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 24 kwietnia 2013 roku

Data uchwały:
2013-11-20

Numer uchwały:
XXXIII-109/2013

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
Po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego