W sprawie:
wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości na okres przekraczajacy 3 lata samorządowej instytucji kultury "Park Kulturowy - Ossów - Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku"

Data uchwały:
2013-11-20

Numer uchwały:
XXXIII-120/2013

Podjęta przez:
Radę MIejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia