W sprawie:
ustalenia wykazu wydatków inwestycyjnych, których nie zrealizowane, planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013

Data uchwały:
2013-12-18

Numer uchwały:
XXXIV-125/2013

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia