1 Zofia Michalik Członek Klubu
2 Alina Czerska Członek Klubu
3 Igor Sulich Przewodniczący Klubu