W sprawie:
nadania Statutu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji "Huragan" w Wołominie

Data uchwały:
2015-09-17

Numer uchwały:
XI-94/2015

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
Po upływie 14 dmni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego