Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
BIP - Gmina Wołomin

Kolorowy pasek

Mapa biuletynu


Gmina Wołomin
    Rada Miejska (2)
        Uchwały Rady (0)
            2023 (62)
            2022 (180)
            2021 (211)
            2020 (184)
            2019 (200)
            2018 (206)
            2017 (199)
            2016 (189)
            2015 (170)
            2014 (131)
            2013 (128)
            2012 (124)
            2011 (132)
            2010 (1)
            2009 (1)
            2008 (1)
            2007 (1)
            2006 (1)
            2005 (1)
            STATUT GMINY WOŁOMIN (1)
        Kadencje (0)
            2018 - 2023 (0)
                Skład Osobowy Rady Miejskiej w Wołominie (1)
                Kluby Radnych (2)
                Komisje Rady Miejskiej w Wołominie (8)
                Sesje Rady Miejskiej w Wołominie (1)
                    Planowane (0)
                    Zakończone (63)
                    Nagrania z sesji (2)
                Oświadczenia majątkowe radnych (27)
                Dyżury radnych (0)
            2014-2018 (0)
                Skład osobowy Rady Miejskiej w Wołominie (1)
                Kluby Radnych (3)
                Komisje (7)
                Sesje (0)
                    Planowane (0)
                    Zakończone (58)
                Oświadczenia majątkowe radnych (23)
                DYŻURY RADNYCH (2)
            2010-2014 (0)
                Skład osobowy Rady Miejskiej w Wołominie (1)
                Kluby Radnych (5)
                Komisje (6)
                Sesje (0)
                    Planowane (0)
                    Zakończone (41)
                Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej w Wołominie (0)
            2006-2010 (1)
                Komisje Rady Miejskiej (9)
                Kluby Radnych (7)
                2002-2006 (1)
                    Sesje (48)
                Sesje (42)
        Konsultacje społeczne w sprawie zmiany granic Parku Kulturowego Ossów Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku (0)
        WYBORY ŁAWNIKÓW DO SĄDÓW POWSZECHNYCH KADENCJA 2020-2023 (4)
        WYBORY ŁAWNIKÓW UZUPEŁNIAJĄCE (4)
    Burmistrz Wołomina (3)
        Informacje i sprawozdania przedkładane Radzie (21)
            Sprawozdania pomiędzy sesjami (0)
                2011 (9)
                2012 (0)
                2015 (0)
                2016 (8)
                2017 (9)
                2018 (9)
                2019 (8)
                2020 (7)
                2021 (11)
                2022 (8)
                2023 (2)
            Sprawozdania roczne (9)
        Zadania Burmistrza Wołomina (1)
        Zarządzenia Burmistrza Wołomina - WOU. 0050..... (0)
            WOU.0050. .2023 (84)
            WOU.0050. .2022 (389)
            WOU.0050. .2021 (352)
            WOU.0050. .2020 (320)
            WOU.0050. .2019 (359)
            WOU.0050. .2018 (277)
            WOU.0050. .2017 (398)
            WOU.0050. .2016 (419)
            WOU.0050. .2015 (386)
            WOU.0050. .2014 (372)
            WOU.0050. 2013 (344)
            WOU.0050. 2012 (280)
            WOU.0050. .2011 (244)
        Informacja o realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2010/11 (3)
            Informacja o realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2011/2012 (1)
        Informacja o realizacji zadań oświatowych (4)
        Interpelacje i zapytania Radnych Rady Miejskiej w Wołominie (art. 24 ust. 7 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019r., poz.506, z późn.zm.) (0)
            2012 (42)
            2013 (6)
            2014 (2)
            2015 (5)
                Interpelacje (2)
            2016 (0)
            2017 (0)
            2018 (0)
            2019 (66)
            2020 (20)
            2021 (35)
            2022 (29)
        Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego nauczycieli (1)
        Infromacje o stanie mienia komunalnego (17)
        Informacja publiczna (3)
            Ponowne wykorzystywanie (2)
        Skargi i wnioski (1)
        REJESTR INSTYTUCJI KULTURY, DLA KTÓRYCH ORGANIZATOREM JEST GMINA WOŁOMIN (1)
        Informacje o umorzeniach (1)
        Rejestr żłobków i klubów dziecięcych (1)
        Kontrole i audyty (7)
        Informacja o zgromadzeniach (0)
        Petycje (4)
            2017 (3)
            2022 (1)
        Kontrola zarządcza (0)
            Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej (6)
        Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych (1)
            Informacja o realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2015/2016 (1)
            Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2016/2017 (1)
            Informacja o realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2017/2018 (2)
        Rejestr innych obiektów świadczących usługi hotelarskie (1)
        Ewidencja pól biwakowych/innych obiektów turystycznych (0)
        Wyciąg z ewidencji niepublicznych szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego (1)
        Ewidencja zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków (1)
    Urząd Miejski (4)
        Organizacja i funkcjonowanie urzędu (2)
        Regulamin Urzędu (0)
            Zarządzenia w sprawie uchwalenia i zmian regulaminu organizacyjnego Urzędu (46)
        Statut Miasta (2)
        Obwieszczenie Burmistrza Wołomina o wyłożeniu do publicznego wglądu Projektu Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię ele (1)
    Budżet i Finanse Gminy (0)
        Uchwały budżetowe (0)
            2019 (2)
            2018 (2)
            2017 (2)
            2016 (2)
            2015 (2)
            2014 (2)
            2013 (2)
            2012 (2)
            2011 (1)
            2020 (0)
            2021 (0)
            2022 (0)
        Podstawowe informacje o budżecie (19)
        Procedura tworzenia, uchwalania i kontroli realizacji budżetu (1)
        Sprawozdania (5)
            Sprawozdania za I kwartał 2011 roku (5)
            Sprawozdania za II kwartał 2011 roku (5)
            Sprawozdania za III kwartał 2011 roku (5)
            Sprawozdania za IV kwartał 2011 roku (5)
            Sprawozdania za I kwartał 2012 roku (5)
            Sprawozdania za II kwartał 2012 roku (5)
            Sprawozdania za III kwartał 2012 roku (5)
            Sprawozdania za IV kwartał 2012 roku (5)
            Sprawozdania za I kwartał 2013 roku (5)
            Sprawozdania za II kwartał 2013 roku (5)
            Sprawozdania za III kwartał 2013 roku (5)
            Sprawozdania za IV kwartał 2013 roku (5)
            Sprawozdania za I kwartał 2014 roku (5)
            Sprawozdania za II kwartał 2014 roku (5)
            Sprawozdania za III kwartał 2014 roku (5)
            Sprawozdania za IV kwartał 2014 roku (5)
            Sprawozdania za I kwartał 2015 roku (5)
            Sprawozdania za II kwartał 2015 roku (5)
            Sprawozdania za III kwartał 2015 roku (5)
            Sprawozdania za IV kwartał 2015 roku (5)
            Sprawozdania za I kwartał 2016 roku (5)
            Sprawozdania za II kwartał 2016 roku (5)
            Sprawozdania za III kwartał 2016 roku (5)
            Sprawozdania za IV kwartał 2016 roku (5)
            Sprawozdania za I kwartał 2017 roku (5)
            Sprawozdania za II kwartał 2017 roku (5)
            Sprawozdania za III kwartał 2017 roku (5)
            Sprawozdania za IV kwartał 2017 rok (5)
            Sprawozdania za I kwartał 2018 roku (5)
            Sprawozdania za II kwartał 2018 roku (5)
            Sprawozdania za III kwartał 2018 roku (5)
            Sprawozdania za IV kwartał 2018 roku (5)
            Sprawozdanie za I kwartał 2019 roku (5)
            Sprawozdania za II kwartał 2019 roku (5)
            Sprawozdania za III kwartał 2019 roku (5)
            Sprawozdania za IV kwartał 2019 roku (5)
            Sprawozdania za I kwartał 2020 roku (5)
            Sprawozdania za II kwartał 2020 roku (5)
            Sprawozdania za III kwartał 2020 roku (5)
            Sprawozdania za IV kwartał 2020 roku (5)
            Sprawozdania za I kwartał 2021 roku (5)
            Sprawozdania za II kwartał 2021 roku (5)
            Sprawozdania za III kwartał 2021 roku (5)
            Sprawozdania za IV kwartał 2021 roku (5)
            Sprawozdania za I kwartał 2022 roku (5)
            Sprawozdania za II kwartał 2022 roku (5)
            Sprawozdania za III kwartał 2022 roku (5)
            Sprawozdania za IV kwartał 2022 roku (5)
        Opinie RIO (69)
        Wieloletnia Prognoza Finansowa (1)
            2019 (2)
            2018 (2)
            2017 (2)
            2016 (2)
        Informacje o udzielonych ulgach (0)
            Informacje na podstawie art. 37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (40)
                Informacje o ulgach (49)
            Informacja o udzielonej pomocy publicznej (12)
            Informacja o ulgach, umorzeniach, odroczeniach, rozłożeniach na raty (12)
            Zbiorcza informacja Gminy Wołomin z dokonanych umorzeń należności pieniężnych i udzielonych ulg w spłacaniu należności cywilnopr (16)
    Podatki (0)
        Indywidualne interpretacje prawa podatkowego (2)
    Oświadczenia o stanie majątkowym (3)
        Oświadczenia majątkowe za 2013 rok (0)
            Burmistrz Wołomina (0)
            Zastępcy Burmistrza, Skarbnik Gminy, Sekretarz Gminy (0)
            kierownicy jednostek organizacyjnycyh (0)
                placówki oświatowe (0)
                ZOZ-y (0)
                instytucje kultury (0)
                jednostki budżetowe (0)
            osoby zarządzające i członkowie organów zarządzających gminnymi osobami prawnymi (0)
            osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza Wołomina (0)
        Oświadczenia majatkowe za 2014 rok (0)
            Oświadczenia złożone w związku z początkiem kadencji 2014-2018 oraz na dzień powołania w trakcie roku 2015 (0)
        Oświadczenia majątkowe za 2015 rok (0)
        Oświadczenia majątkowe za 2016 rok (49)
            Oświadczednia złożone w trakcie 2017 roku (7)
        Oświadczenia majątkowe za 2017 rok (59)
        Oświadczenia majątkowe złożone w 2018 roku - początek kadencji (6)
        Oświadczenia za 2018 rok (50)
        Oświadczenia złożone w trakcie 2020 roku (6)
        oświadczenia wg stanu na dzień 31-12-2019 (48)
        Oświadczenia złożone w trakcie 2019 roku (7)
        Oświadczenia majątkowe za 2020 rok (46)
        Oświadczenia majątkowe złożone w trakcie 2021 roku (4)
    Jednostki Pomocnicze Gminy (0)
        Sołectwa (0)
            Sołectwo Czarna (0)
                Statut Sołectwa (1)
                Kadencja Organów Sołectwa (0)
                    2011 - 2015 (2)
                    2015 -2019 (2)
                    2019 - 2023 (2)
            Sołectwo Helenów (0)
                Statut Sołectwa (1)
                Kadencja Organów Sołectwa (0)
                    2011 - 2015 (2)
                    2015 - 2019 (2)
                    2019 - 2023 (2)
            Sołectwo Zagościniec (0)
                Statut Sołectwa (1)
                Kadencja Organów Sołectwa (0)
                    2011 - 2015 (2)
                    2015 - 2019 (2)
                    2019 - 2023 (2)
            Sołectwo Lipinki (0)
                Statut Sołectwa (1)
                Kadencja Organów Sołectwa (0)
                    2011 - 2015 (2)
                    2015 - 2019 (2)
                    2019 - 2023 (2)
            Sołectwo Duczki (0)
                Statut Sołectwa (1)
                Kadencja Organów Sołectwa (0)
                    2011 - 2015 (2)
                    2015 -2019 (2)
                    2019 - 2023 (2)
            Sołectwo Stare Grabie (0)
                Statut Sołectwa (1)
                Kadencja Organów Sołectwa (0)
                    2011 - 2015 (2)
                    2015 - 2019 (2)
                    2019 - 2023 (2)
            Sołectwo Nowe Grabie (0)
                Statut Sołectwa (1)
                Kadencja Organów Sołectwa (0)
                    2011 - 2015 (2)
                    2015 - 2019 (2)
                    2019 - 2023 (2)
            Sołectwo Stare Lipiny (0)
                Statut Sołectwa (1)
                Kadencja Organów Sołectwa (0)
                    2011 - 2015 (2)
                    2015 - 2019 (2)
                    2019 - 2023 (2)
            Sołectwo Nowe Lipiny (0)
                Statut Sołectwa (1)
                Kadencja Organów Sołectwa (0)
                    2011 - 2015 (2)
                    2015 - 2019 (2)
                    2018 - 2023 (2)
            Sołectwo Majdan (0)
                Statut Sołectwa (1)
                Kadencja Organów Sołectwa (0)
                    2011 - 2015 (2)
                    2015 - 2019 (2)
                    2019-- 2023 (2)
            Sołectwo Mostówka (0)
                Statut Sołectwa (1)
                Kadencja Organów Sołectwa (0)
                    2011 - 2015 (2)
                    2015 - 2019 (2)
                    2019 - 2023 (2)
            Sołectwo Cięciwa (0)
                Statut Sołectwa (1)
                Kadencja Organów Sołectwa (0)
                    2011 - 2015 (2)
                    2015 - 2019 (2)
                    2019 - 2023 (2)
            Sołectwo Leśniakowizna (0)
                Statut Sołectwa (1)
                Kadencja Organów Sołectwa (0)
                    2011 - 2015 (2)
                    2015 - 2019 (2)
                    2019 - 2023 (2)
            Sołectwo Ossów (0)
                Statut Sołectwa (1)
                Kadencja Organów Sołectwa (0)
                    2011 - 2015 (2)
                    2015 - 2019 (2)
                    2019 - 2023 (2)
            Sołectwo Turów (0)
                Statut Sołectwa (1)
                Kadencja Organów Sołectwa (0)
                    2011 - 2015 (2)
                    2015 - 2019 (2)
                    2019 - 2023 (2)
        Osiedla (0)
            Osiedle Wołominek (0)
                Statut Osiedla (1)
                Kadencja Organów Osiedla (0)
                    2011 - 2015 (2)
                        2015 - 2019 (2)
                    2015 - 2019 (2)
                    2019 - 2023 (2)
            Osiedle Sławek (0)
                Statut Osiedla (1)
                Kadencja Organów Osiedla (0)
                    2011 - 2015 (2)
                    2015 - 2019 (2)
                    2019 - 2023 (2)
            Osiedle Nafta (0)
                Statut Osiedla (1)
                Kadencja Organów Osiedla (0)
                    2011 - 2015 (0)
                    2015 - 2019 (1)
                    2019 - 2023 (1)
            Osiedle Sławek - Nowa Wieś (0)
                Statut Osiedla (1)
                Kadencja Organów Osiedla (0)
                    2011 - 2015 (2)
                    2015 - 2019 (2)
                    2019 - 2023 (2)
            Osiedle Sosnówka (0)
                Statut Osiedla (1)
                Kadencja Organów Osiedla (0)
                    2011 - 2015 (2)
                    2015 -1019 (2)
                    2019 - 2023 (2)
            Osiedle Centrum (0)
                Statut Osiedla (1)
                Kadencja Organów Osiedla (0)
                    2011 - 2015 (2)
                    2015 - 2019 (2)
                    2019 - 2023 (1)
            Osiedle Wileńska (0)
                Statut Osiedla (1)
                Kadencja Organów Osiedla (0)
                    2011 - 2015 (0)
                    2015 - 2019 (1)
                    2019 - 2023 (2)
            Osiedle Lipińska (0)
                Statut Osiedla (1)
                Kadencja Organów Osiedla (0)
                    2011 - 2015 (2)
                    2015 - 2019 (2)
                    2019 - 2023 (1)
            Osiedle Polna - Asnyka (0)
                Statut Osiedla (1)
                Kadencja Organów Osiedla (0)
                    2011 - 2015 (2)
                    2015 - 2019 (2)
                    2019 - 2023 (1)
            Osiedle Partyzantów (0)
                Statut Osiedla (1)
                Kadencja Organów Osiedla (0)
                    2011 - 2015 (2)
                    2015 - 2019 (2)
                    2019 - 2023 (2)
            Osiedle 1 Maja (0)
                Statut Osiedla (1)
                Kadencja Organów Osiedla (0)
                    2011 - 2015 (0)
                    2015 - 2019 (1)
                    2019 - 2023 (1)
            Osiedle Niepodległości (0)
                Statut Osiedla (1)
                Kadencja Organów Osiedla (0)
                    2011 - 2015 (2)
                    2015 - 2019 (2)
                    2019 - 2023 (1)
            Osiedle Słoneczna - Kolonia Gródek (0)
                Statut Osiedla (1)
                Kadencja Organów Osiedla (0)
                    2011 - 2015 (2)
                    2015 - 2019 (2)
                    2019 - 2023 (1)
    Samorządowe Jednostki Organizacyjne Gminy Wołomin (15)
        Szkoły (13)
        Przedszkola (6)
    Centralny Rejestr Umów (17)
    Nieodpłatna pomoc prawna (3)
    (RODO) Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (9)
    Dostępność (2)
    INFORMACJE BURMISTRZA WOŁOMINA (0)

Tablice ogłoszeń
    Ogłoszenia (0)
        Wydział Ochrony Środowiska (3)
            Konkursy ofert (0)
            Ogłoszenia różne (3)
            Postępowania o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych (5)
            Programy, plany (3)
            Wycinka drzew i krzewów (1)
        Wydział Gospodarowania Odpadami (1)
            Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Wołomin (8)
            Miejsca zagospodarowania odpadów przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Wołomin (6)
            Osiągnięte wymagane poziomy odzysku oraz ograniczenia składowania odpadów ulegających biodegradacji (6)
            Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy Wołomin (1)
            Wykaz podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny na terenie gminy Wołomin (1)
            Adresy punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych (1)
            Wykaz podmiotów świadczących usługi w zakresie odbioru i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Wołomin (1)
            Roczna analiza stanu gospodarki odpadami (8)
            Społeczny Komitet Monitorujący (12)
            Ogłoszenia różne (1)
        Wydział Urbanistyki (0)
            Ogłoszenia różne (7)
            Plany miejscowe (49)
            pliki App (1)
        Wydział Polityki Społecznej (67)
        Wydział Pozyskiwania Środków Zewnętrznych (0)
            Konsultacje (0)
        Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (0)
        Wydział Gospodarki Komunalnej (0)
        Wydział Administracji (0)
        Wydział Planowania Rozwoju i Rewitalizacji (2)
    Nabór pracowników (3)
        Nabór pracowników do Urzędu Miejskiego w Wołominie (0)
        Informacja o wynikach naborów (5)
        Pozostałe nabory do jednostek organizacyjnych (0)
    Zamówienia Publiczne (0)
        PLATFORMA ZAKUPOWA (1)
        Postępowania o wartości mniejszej niż 130.000 zł netto (29)
        Archiwum (0)
            2020 (0)
                Postepowania powyżej 30 000 Euro (27)
                Postepowania do 30 000 Euro (34)
                Zamówienia na usługi społeczne (4)
                Profil nabywcy - ogłoszenia wstępne (1)
                Plan zamówień publicznych 2020 (1)
            2019 (0)
                Dialog techniczny (1)
                Postępowania powyżej 30 000 Euro (36)
                    Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2019 r. (1)
                Postępowania do 30 000 Euro (41)
                Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi (5)
            2018 (67)
                Postępowania do 30 000 Euro (0)
                    2018 (82)
                    2017 (28)
                    2016 (37)
                    2015 (32)
                Plan postepowań o udzielenie zamówień publicznych na 2018 r. (1)
            2017 (52)
                Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi (0)
                    2017 (1)
                Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017 r. (1)
            2016 (51)
            2015 (39)
            2014 (13)
        Plan postepowań o udzielenie zamówień na 2021r (3)
        Postepowania o wartości od 130 000 zł netto (4)
        Plan Postepowań 2022 (3)
        Plan Postepowań 2023r (1)
        Postepowania publiczne 2023 o wartości poniżej 130 000 zł (1)
    Organizacje pozarządowe (83)
        Druki (oferta/umowa/sprawozdanie) (2)
    Obwieszczenia (6)

Załatwianie spraw
    Wnioski i deklaracje (1)

Wybory i referenda
    Wybory samorządowe 2018 (21)
        MIEJSKA KOMISJA WYBORCZA W WOŁOMINIE (9)
    Archiwum wyborcze (0)
        Wybory Samorządowe 2014 (46)
            Miejska Komisja Wyborcza w Wołominie (8)
        Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015 (21)
        Wybory Posłów do Parlamentu Europejskiego 2014 (30)
        Wybory Prezydenckie 2015 (28)
        Referendum Ogólnokrajowe 2015 (21)
    Wybory Parlament Europejski 2019 (12)
    Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej 2019 (17)
    Wybory Prezydenta RP 2020 (42)

NIeodpłatna pomoc prawna
    Nieodpłatna pomoc prawna (5)

POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020
    PSR 2020 (1)

STATUT GMINY WOŁOMIN

NARODOWY SPIS POWSZECHNY 2021
    NSP 2021 (4)

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij