W sprawie:
nadania Statutu Straży Miejskiej w Wołominie

Data uchwały:
2015-09-17

Numer uchwały:
XI-96/2015

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego