W sprawie:
użyczenia nieruchomości

Data uchwały:
2015-09-17

Numer uchwały:
XI-103/2015

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęćia