W sprawie:
wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości na okres do 5 lat w trybie bezprzetargowym

Data uchwały:
2015-09-17

Numer uchwały:
XI-109/2015

Podjęta przez:
Radę Miejska w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia