W sprawie:
zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia sie bez dalszego biegu

Data uchwały:
2015-10-22

Numer uchwały:
XII-114/2015

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia