W sprawie:
nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zofii Nałkowskiej w Wołominie

Data uchwały:
2015-10-22

Numer uchwały:
XII-123/2015

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
Po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego