W sprawie:
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wołomin na lata 2015-2024

Data uchwały:
2015-10-22

Numer uchwały:
XII-127/2015

Podjęta przez:
Radę Miejska w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia