W sprawie:
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wołomin na lata 2015-2024

Data uchwały:
2015-11-26

Numer uchwały:
XIII-130/2015

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia