W sprawie:
udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej w Wołominie przy ul. Dąbrowskiej 14

Data uchwały:
2015-11-26

Numer uchwały:
XIII-135/2015

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia