W sprawie:
określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Data uchwały:
2015-11-26

Numer uchwały:
XIII-144/2015

Podjęta przez:
Radę MIejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 roku.