W sprawie:
współdziałania z Gminą Tłuszcz w zakresie organizacji dowożenia osób niepełnosprawnych w 2016 roku

Data uchwały:
2015-12-17

Numer uchwały:
XIV-162/2015

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia