XVI Sesja Rady Miejskiej w Wołominie kadencji 2014 – 2018

odbyła się dnia 11 stycznia 2016 roku


Porządek obrad:


1. Wybór sekretarza obrad.

2. Ustalenie porządku obrad.

3. Podjęcie uchwał:

-  w sprawie upoważnienia Burmistrza Wołomina do zaciągnięcia zobowiązania finansowego przekraczającego kwotę ustaloną w budżecie Gminy Wołomin na 2016 rok;

- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wołomin na lata 2016-20124;

- w sprawie zmiany uchwały Nr XV-168/2015 Rady Miejskiej w Wołominie dot. upoważnienia Burmistrza Wołomina do zaciągnięcia zobowiązania finansowego przekraczającego kwotę ustaloną w budżecie Gminy Wołomin na 2016 rok;

- w sprawie zmiany uchwały Nr XV-169/2015 Rady Miejskiej w Wołominie dot. upoważnienia Burmistrza Wołomina do zaciągnięcia zobowiązania finansowego przekraczającego kwotę ustaloną w budżecie Gminy Wołomin na 2016 rok;

- w sprawie zmiany uchwały Nr XV-170/2015 Rady Miejskiej w Wołominie dot. upoważnienia Burmistrza Wołomina do zaciągnięcia zobowiązania finansowego przekraczającego kwotę ustaloną w budżecie Gminy Wołomin na 2016 rok;
 


Przewodniczący Rady Miejskiej w Wołominie


Leszek Czarzasty