W sprawie:
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wołomin na lata 2016-2024

Data uchwały:
2016-06-30

Numer uchwały:
XXIII-78/2016

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia