W sprawie:
aktualizacji i przyjecia do realizacji "planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Wołomin"

Data uchwały:
2017-01-26

Numer uchwały:
XXXII-6/2017

Podjęta przez:
Radę Miejska w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia