W sprawie:
wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości na okres do 5 lat

Data uchwały:
2017-01-26

Numer uchwały:
XXXII-7/2017

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia