W sprawie:
zmiany uchwały Rady Miejskiej w Wołominie Nr XXIV-106/2016 z dnia 29 sierpnia 2016 roku w sprawie zbycia nieruchomości

Data uchwały:
2017-01-26

Numer uchwały:
XXXII-10/2017

Podjęta przez:
Radę Miejska w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia