W sprawie:
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wołomińskiemu

Data uchwały:
2017-01-26

Numer uchwały:
XXXII-15/2017

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia