W sprawie:
zatwierdzenia do realizacji projektu "MoboLab-roboty i tablety w Twojej szkole"

Data uchwały:
2017-03-30

Numer uchwały:
XXXV-40/2017

Podjęta przez:
Radę Miejska w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia