W sprawie:
zmiany składu Rady Społecznej - OPiTU SP ZOZ w Wołominie

Data uchwały:
2017-03-30

Numer uchwały:
XXXV-48/2017

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia