W sprawie:
nadania pierwszego statutu publicznej Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Wołominie

Data uchwały:
2017-05-18

Numer uchwały:
XXXVIII-69/2017

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia, z mocą od 1 września 2017r.