W sprawie:
zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

Data uchwały:
2017-05-18

Numer uchwały:
XXXVIII-84/2017

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego