W sprawie:
przejęcia zadania publicznego od Miasta i Gminy Radzymin z zakresu kultury fizycznej

Data uchwały:
2017-05-18

Numer uchwały:
XXXVIII-91/2017

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia