W sprawie:
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Wołomin na lata 2017-2026

Data uchwały:
2017-06-12

Numer uchwały:
XXXIX-93/2017

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia