W sprawie:
nadania nazwy skwerowi - Skwer im. Sybiraków

Data uchwały:
2017-06-29

Numer uchwały:
XL-109/2017

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia