W sprawie:
wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości do 3 lat

Data uchwały:
2017-09-07

Numer uchwały:
XLI-121/2017

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia