W sprawie:
zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

Data uchwały:
2017-09-07

Numer uchwały:
XLI-123/2017

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
Po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego