W sprawie:
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wołomin na lata 2017-2026

Data uchwały:
2017-09-28

Numer uchwały:
XLII-129/2017

Podjęta przez:
Radę MIejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia