W sprawie:
przyjęcia Programu szczepeń ochronnych przeciwko grypie dla osób powyżej 60 roku życia oraz osób z grup ryzyka na lata 2018-2020

Data uchwały:
2017-10-26

Numer uchwały:
XLIII-137/2017

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia