W sprawie:
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Wołominie między ulicami : 6-go Września, Wileńską, Nowowiejską i Żelazną

Data uchwały:
2017-12-14

Numer uchwały:
XLVI-194/2017

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego