W sprawie:
ustalenia regulaminu głosowania w uzupełniających wyborach ławników do sądów powszechnych

Data uchwały:
2017-12-14

Numer uchwały:
XLVI-195/2017

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia