W sprawie:
wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości

Data uchwały:
2019-01-24

Numer uchwały:
IV-5/2019

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia