W sprawie:
wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości

Data uchwały:
2019-03-28

Numer uchwały:
VI-36/2019

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia