W sprawie:
ustalenia składu osobowego Komisji Edukacji Rady Miejskiej w Wołominie

Data uchwały:
2019-05-06

Numer uchwały:
VII-57/2019

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia