W sprawie:
powołania Rady Społecznej Miejskiego Samodzielnego Publiucznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Wołominie

Data uchwały:
2019-05-30

Numer uchwały:
VIII-64/2019

Podjęta przez:
Radę Miejska w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia