W sprawie:
nadania godności Honorowego Obywatelstwa Wołomina - Szilárdowi Istvánowi Németh


Data uchwały:
2019-09-19

Numer uchwały:
XII-108/2019

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia